Generalforsamling i SAMSIGNAL

27/07/2020 12:07

 

undefined 

I overensstemmelse med vedtægterne indkaldes til generalforsamling, som afholdes:

Tirsdag den 18. august 2020 kl. 18:30 på
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Anders Lisvad (genopstiller)
Allan Firgaard Jespersen (genopstiller)
Valg af revisor
Eventuelt

Årsregnskab 2019 kan ses på www.samsignal.dk fra den 10. august 2020.

Nyt

Kundeservice

For at gøre driften af Samsignal så billig og effektiv som muligt, har vi valgt at hyre Stofa til at stå for den direkte kundeservice.

Spørgsmål om teknisk hjælp skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 20, hverdage 08.00 - 22.00.Spørgsmål om SmartTV skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 30.

Ved akutte tekniske problemer udenfor normal åbningstid, kan hovedvagten kontaktes på telefon 88 13 18 18, åbent alle dage 16:00-24:00.

Se mere på Stofas kundeservice hjemmeside: www.stofa.dk/kundeservice

x