Regnskaber

Download regnskab 2023 / budget 2024+2025 til GF her

Download regnskab 2023 fra revisor her.

Vi har i Samsignal i 2023 et fint regnskab, med et lille overskud på kr. 46.017 som er mere end det budgetterede underskud på kr. -320.000.

Overskuddet skyldes, at der har været meget store finansielle indtægter (merindtægt på kr. 313.609), da renten er steget hurtigere og meget mere end forventet samt mindre skat (mindre udgift på kr. 58.922) da den skattepligtige andel af omsætningen er faldet.

Den samlede egenkapital udgør herefter kr. 7.549.213 mod tidligere kr. 7.503.196.

Dette kan umiddelbart virke som et højt beløb, men med de fremtidige udfordringer der er mht. løbende opgraderinger af nettet, således at der fortsat kan leveres tv og internet signal af meget høj kvalitet samt konkurrence fra andre udbydere, er det nødvendigt, at have et vist kapitalberedskab, således vi har mulighed for hele tiden at kunne investerer i de for medlemmerne bedste tiltag og løsninger.

Bestyrelsen er forsat opmærksom på at egenkapitalen har nået en størrelse som er rigelig. Derfor vil der blive arbejdet for at nedbringe egenkapitalen ved hjælp af tilskud til priser på produkterne i de kommende år, således nettoindtægten blive mindre og dermed det årlige resultat. Ud fra dette budgetteres der med mindre underskud i budget 2024 og budget 2025.

Det er dog meget vanskeligt at budgettere med antal medlemmer/andelshavere, da dette kan svinge meget alt efter konkurrencesituation mv. Tidligere har afgang blandt tv kunder kunne opvejes med tilgang af bredbåndskunder, men det ser ikke ud til at være tilfældet fremover. Derfor budgetteres der med et mindre samlet fald i antal andelshavere.

På generalforsamlingen vil der blive orienteret yderligere om regnskabet.


Tidligere regnskaber

Download regnskab 2022 fra revisor her.

Download regnskab 2021 fra revisor her.

Kundeservice

For at gøre driften af Samsignal så billig og effektiv som muligt, har vi valgt at hyre Stofa til at stå for den direkte kundeservice.

Spørgsmål om teknisk hjælp skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 20, hverdage 08.00 - 22.00.Spørgsmål om SmartTV skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 30.

Ved akutte tekniske problemer udenfor normal åbningstid, kan hovedvagten kontaktes på telefon 88 13 18 18, åbent alle dage 16:00-24:00.

Se mere på Stofas kundeservice hjemmeside: www.stofa.dk/kundeservice

x