Regnskaber

Download regnskab 2021 / budget 2022+2023 til GF her

Download regnskab 2021 fra revisor her.

Vi har i Samsignal igen i 2021 et meget fint regnskab med et underskud på kr. -377.099 som er bedre end det forventede budgetterede underskud på kr. -431.000.

Overskuddet skyldes, at der har været mindre udgifter samt flere indtægterne, herunder finansielle indtægter på kursgevinster.

Den samlede egenkapital udgør herefter kr. 8.367.356 mod tidligere kr. 8.744.456.

Dette kan umiddelbart virke som et højt beløb, men med de fremtidige udfordringer der er mht. løbende opgraderinger af nettet, således at der fortsat kan leveres tv og internet signal af meget høj kvalitet samt konkurrence fra andre udbydere, er det nødvendigt, at have et vist kapitalberedskab, således vi har mulighed for hele tiden at kunne investerer i de for medlemmerne bedste tiltag og løsninger.

Bestyrelsen er dog meget opmærksom på at egenkapitalen har nået en størrelse som er rigelig. Derfor vil der blive arbejdet yderligere for at nedbringe egenkapitalen ved hjælp af fastholdelse/nedsættelse af priser på produkterne i de kommende år, således nettoindtægten (kontingentet) blive mindre og dermed det årlige resultat. (Dette fremgår af budget 2022 hvor der budgetteres med underskud).

Det har dog vist sig svært at reducere overskuddet da de tidligere bestræbelser på dette med lavere priser, har medført en større tilgang af nye medlemmer og dermed en større indtjening.

På generalforsamlingen vil der blive orienteret yderligere om regnskabet, herunder om underliggende regnskabsspecifikationer, såfremt der er behov herfor.


Tidligere regnskaber

Download regnskab 2020 fra revisor her.

Download regnskab 2019 fra revisor her.

Kundeservice

For at gøre driften af Samsignal så billig og effektiv som muligt, har vi valgt at hyre Stofa til at stå for den direkte kundeservice.

Spørgsmål om teknisk hjælp skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 20, hverdage 08.00 - 22.00.



Spørgsmål om SmartTV skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 30.

Ved akutte tekniske problemer udenfor normal åbningstid, kan hovedvagten kontaktes på telefon 88 13 18 18, åbent alle dage 16:00-24:00.

Se mere på Stofas kundeservice hjemmeside: www.stofa.dk/kundeservice

x