Regnskaber

Download regnskab 2019 / budget 2020+2021 til GF her

Download regnskab 2019 fra revisor her.

Vi har i Samsignal igen i 2019 et meget fint regnskab med et pænt overskud på kr. 194.230.

Overskuddet skyldes, at der har været en større fremgang i indtægterne herunder har der været en større fremgang i antal andelshavere end oprindelig forventet, hvilket har medført en højere bruttoindtjening.

Den samlede egenkapital udgør herefter kr. 8.801.228.

Dette kan umiddelbart virke som et højt beløb, men med de fremtidige udfordringer der er mht. løbende opgraderinger af nettet, således at der fortsat kan leveres tv og internet signal af meget høj kvalitet samt konkurrence fra andre udbydere, er det nødvendigt, at have et vist kapitalberedskab, således vi har mulighed for hele tiden at kunne investerer i de for medlemmerne bedste tiltag og løsninger.

Bestyrelsen er dog meget opmærksom på at egenkapitalen har nået en størrelse som er rigelig. Derfor vil der blive arbejdet yderligere for at nedbringe egenkapitalen ved hjælp af fastholdelse/nedsættelse af priser på produkterne i de kommende år, således nettoindtægten (kontingentet) blive mindre og dermed det årlige resultat. (Dette fremgår af budget 2020 og 2021 at der budgetteres med underskud).

Det har dog vist sig svært at reducere overskuddet da de tidligere bestræbelser på dette har medført en større tilgang af nye medlemmer og dermed en større indtjening.

På generalforsamlingen vil der blive orienteret  yderligere om regnskabet, herunder om underliggende regnskabsspecifikationer, såfremt der er behov herfor.


Tidligere regnskaber

Download regnskab 2018 fra revisor her.

Download regnskab 2017 fra revisor her.

Download regnskab 2016 fra revisor her.

Download regnskab 2015 fra revisor her.

Download regnskab 2014 fra revisor her.

Kundeservice

For at gøre driften af Samsignal så billig og effektiv som muligt, har vi valgt at hyre Stofa til at stå for den direkte kundeservice.

Spørgsmål om teknisk hjælp skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 20, hverdage 08.00 - 22.00.Spørgsmål om SmartTV skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 30.

Ved akutte tekniske problemer udenfor normal åbningstid, kan hovedvagten kontaktes på telefon 88 13 18 18, åbent alle dage 16:00-24:00.

Se mere på Stofas kundeservice hjemmeside: www.stofa.dk/kundeservice

x