Regnskaber

Download regnskab 2018 / budget 2019+2020 til GF her

Download regnskab 2018 fra revisor her.

Vi har i Samsignal igen i 2018 et meget fint regnskab med et pænt overskud på kr. 960.586. Overskuddet kommer bl.a. fordi vi i bestyrelsen prioriterer en stram omkostningsstyring og en god udvikling i selskabets økonomi.

Den største del af overskuddet skyldes, at der ikke været afholdt helt så mange udgifter som budgetteret, idet den største besparelse ligger i mindre driftsomkostninger og mindre administrationsomkostninger.

Desuden har der været en mindre tilbagegang i antal andelshavere end oprindelig forventet hvilket har medført en højere bruttoindtjening.

Den samlede egenkapital udgør herefter kr. 8.606.998.

Dette kan umiddelbart virke som et stort beløb, men med de fremtidige udfordringer der er mht. opgraderinger af nettet, således at der fortsat kan leveres tv og internet signal af meget høj kvalitet, er der ikke tale om et stort beløb.

Desuden er det nødvendigt at have et vist kapitalberedskab, således vi har mulighed for at indfri vores forpligtigelser overfor Stofa og øvrige, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Kapitalberedskabet fremgår af en kapitalberegning under Balancen, som vil blive fremlagt på Generalforsamlingen og som kan ses her. Download Balance 2018 til GF her.

Bestyrelsen er dog meget opmærksom på at egenkapitalen nu har nået en størrelse som er rigelig. Derfor vil der blive arbejdet for at nedbringe egenkapitalen, idet der p.t. forhandles med Stofa om en ny flerårig aftale.  Denne aftale skulle gerne sikre vi herefter ikke har behov for det samme kapitalberedskab og dermed har mulighed for at priserne fastfryses/sættes ned i de kommende år, således nettoindtægten (kontingentet) blive mindre og dermed det årlige resultat. (Dette fremgår af budget 2019 og 2020 at der budgetteres med underskud).

På generalforsamlingen vil der endvidere blive fremlagt og/eller orienteret om underliggende regnskabsspecifikationer, såfremt der er behov herfor.

Andelshavere kan ved henvendelse på mail til Samsignal få tilsendt de underliggende regnskabsspecifikationer på mail, som en PDF fil.


Tidligere regnskaber

Download regnskab 2017 fra revisor her.

Download regnskab 2016 fra revisor her.

Download regnskab 2015 fra revisor her.

Download regnskab 2014 fra revisor her.

Kundeservice

For at gøre driften af Samsignal så billig og effektiv som muligt, har vi valgt at hyre Stofa til at stå for den direkte kundeservice.

Spørgsmål om teknisk hjælp skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 20, hverdage 08.00 - 22.00.Spørgsmål om SmartTV skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 30.

Ved akutte tekniske problemer udenfor normal åbningstid, kan hovedvagten kontaktes på telefon 88 13 18 18, åbent alle dage 16:00-24:00.

Se mere på Stofas kundeservice hjemmeside: www.stofa.dk/kundeservice

x